De eerste jaren

C.V. de Aopelaanders staat al jaren midden in het Rijsbergse, sinds 1958 wel te verstaan...

 

Jaren voor 1958

In de jaren voor 1958 werd carnaval op bescheiden wijze gevierd in Rijsbergen. Mocht er al van een viering gesproken worden, dan was dat in besloten kring. Door de verkennersbeweging St. Amandus werd in de jaren 1953 en 1954 als spelprogramma een onderling optochtje in elkaar gezet. De toenmalige middenstandsvereniging hield in de jaren 1955 t/m 1957 een besloten carnavalsbal in de toenmalige zaal de Zwaan (waar nu dus het appartementencomplex “de Zwaan” is verrezen). In het laatste jaar trad Kees van Disseldorp op als prins, geflankeerd door een hofnar in de persoon van Kees Pellens. In 1957 maakte de fanfare een rondgang door het dorp. Men vertrok vanuit café Marktzicht en deed tijdens de rondgang de diverse cafés in het dorp aan. In het gezelschap liep een prins mee (Nico Utens) met aan zijn zijde een hofdame (Caat Staaltjens) en een hofnar (Marijn Vergouwen). Bij terugkomst in café Marktzicht werd door pastoor van Oosterhout een sleutel overhandigd aan de Prins. Daarna werd door de Prins met zijn hofdame het bal geopend. Om de hele carnavalsviering nog wat meer aanzien te geven kwam Jac Staaltjens met een ezel aangezet waarop door de Prins een rondgang door het café gemaakt werd. Ook in 1958 werd door de fanfare een rondgang door het dorp gemaakt. Ook nu waren Prins Nico en hofdame Caat weer present. Door de fanfare werd een groot carnavalsbal georganiseerd in het toenmalige veilinggebouw. Van een openbare carnavalsviering, zoals een optocht op straatcarnaval, was tot dan geen sprake.

Oktober 1958, oprichting carnavalsvereniging de Aopelaanders!

Om een meer openbaar carnaval van de grond te krijgen en alle Rijsbergenaren erbij te betrekken werd op initiatief van Pastoor van Oosterhout een vergadering belegd. Deze vergadering, die als de oprichting van de Rijsbergse carnaval gezien kan worden, vond plaats in OKTOBER 1958 in het toenmalige jongenspatronaat. Uitgenodigd werden de besturen of afgevaardigden van diverse verenigingen, jeugdorganisaties en belangengroeperingen.

“Wanneer wij hier in het dorp niets organiseren gaat de jeugd toch naar Zundert, Meer of elders”, aldus de stellingname van Pastoor van Oosterhout. In deze vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen, waarin o.a. zaten: Jac Rombouts, Geert Bastiaansen, Piet Matthijssen en Piet Huybregts. Deze mensen hadden tot taak om de openbare carnaval gestalte te geven.

Raad van elf

Er werd een Raad van Elf gevormd. Nico Utens werd Prins Nico I, zijn hofnar Jaan Nelemans en een nieuwe hofdame Jeanne Hoppenbrouwers stonden aan zijn zijde en was de officiële carnavalsvereniging De Aopelaanders een feit.

Optocht

De eerste optocht volgde in 1960. Veel wagens deden er nog niet mee, maar de inzet en het enthousiasme waren aanwezig. Prijzen waren er nog niet echt, alleen consumptiebonnen voor alle deelnemers.

Agenda

3 februari 

Open dag bouwgroepen

10 februari 14:00u

Reserveren Bonte Avond
15, 16, 17, 19, 20,21, 22, 23, 24 februari Bonte Avond

02-05 maart

Carnaval 

Verkoopaktie

jubileumboek-55jr-verkoop

" Een prachtig, meer dan 100 pagina's tellend uniek boek over 55 jaar Carnaval in Rijsbergen en CV de Aopelaanders."

Bestel hier!


(Ook verkrijgbaar bij S-Computers!)